יום א', יד’ באייר תשע”ט
ברוכים הבאים לאתר של המדור לחינוך מיוחד במרכז פסג"ה ירושלים !
המדור לחינוך מיוחד ממוקם במרכז המשאבים של הפסג"ה, ביחידה למאגרי המידע והידע
תגובות: 0   צפיות: 1709
דף הבית מאגר חומרי למידה יעדי המחוז הדרכה בחנ''מ מתי"אות אתרי מסגרות חנ"מ יצירת קשר
slot

האתר שלנו מוקדש לזכרה של ד"ר ורד דרש ז"לשהלכה לעולמה בטרם עת1950-2014 ד"ר ורד דרש הובילה אותנו, תמכה ועודדה לאורך כל השנים. מתוך עבודת הדוקטורט של ד"ר דרש ז"ל על חשיבות המודעות העצמית של תלמידים עם צרכים מיוחדים... המודעות העצמית של תלמידים בעלי לקויות מתקבלת כשלתלמיד יש ידע רב על הלקות שלו, אך הוא אינו מרבה לחשוב עליה ואינו מוטרד מהשלכותיה על חייו. הרכב כזה של מודעות עצמית ללקות אינו מעורר חרדה אצל הילד ומאפשר לו להביא לידי ביטוי מיטבי את יכולותיו הלימודיות. כדי להשיג הרכב זה של מודעות עצמית יש לדאוג לכך שתהליכי החשיבה וההכרה של התלמיד יעברו תהליך של המללה ושיתוף עם אנשים אחרים שיכולים לעזור לו להגיע לתובנות ולהבנות מעמיקות ויעילות Segerstrom, Alden, Stanton & Shortridge, 2003) .) זהו תפקידו של המבוגר התומך בדיאלוג עם התלמיד.על "תאוריית התקווה"... יש להפוך את "תיאורית התקווה" לאורח חיים בשיח הקבוע בין מבוגר מתווך ובין תלמידו. תפקידו של מחנך הכיתה חשוב בשיח זה כדי להעצים את התלמיד בעל הלקות ולאפשר לו להשמיע את קולו. יש לאפשר לו לקוות ולקבל החלטות עבור עצמו מתוך בחירה והבנה של משמעות חייו. לפיכך בדיאלוג על בחירת המטרה יש לתת מקום אמיתי לתלמיד לבטא את בחירותיו, אך גם לוודא במשא ומתן (בראון, 1996) שבסופו של דבר ייבחרו מטלות מאתגרות ומקדמות שייבנו סביב פרופיל תפקודי עכשווי של מוקדי כוח אל מול מוקדים לחיזוק.העצמת תחושת המסוגלות ... כדי לקדם תחושה של מסוגלות על המטלות הלימודיות וההתנהגותיות להיות מאתגרות במידה כזו שהתלמיד ירגיש שהוא מצליח לא בגלל קלות המטלה אלא בזכות יכולתו להתמודד איתה. לפיכך בדיאלוג על בחירת המטרה יש לתת מקום אמיתי לתלמיד לבטא את בחירותיו, אך גם לוודא במשא ומתן יחד אתו שבסופו של דבר ייבחרו מטלות מאתגרות ומקדמות שייבנו סביב פרופיל תפקודי עכשווי של מוקדי כוח אל מול מוקדים לחיזוק. דוגמה לכך מצויה בדבריו של תלמיד כיתה ג' באחת הכיתות של החינוך המיוחד. לשאלתי מהי תכנית הלימודים האישית שלך ומי בחר בה, הוא ענה: "אני עובד עכשיו על העתקה מדויקת מהלוח. בשנה שעברה עבדתי על התארגנות לקראת שיעור. לא בחרתי לבד את המטרה אלא יחד עם המורה שלי, כי אם הייתי בוחר לבד הייתי בוחר את המטרה של שנה שעברה, שאני מצליח בה ומקבל הרבה כוכבים, והמטרה של עכשיו קשה לי יותר, ולא תמיד יש לי כוכבים..."זכות התלמיד לחלום ולתכנן את עתידו... עלינו לדאוג למימוש זכותו החוקית והמוסרית של התלמיד לבטא את בחירותיו. מהלך זה דורש תיווך אינטנסיבי של מבוגר. העלאת ההבנה העצמית כמושג משמעותי בדיאלוג יקדם תהליכים שהחוק קבע. בכל מפגש עם תלמידים אני מעלה את השיח על "החלום שלי " ושואלת את התלמידים "מה החלום שלך? "לקראת הצבת מטרות אישיות ויישומן בתוכנית הלימודים האישית. התלמיד מציין את הדרך שתקדם אותו לקראת מימוש המטרות. "הגישה הנרטיבית" כמובילה להבנה עצמיתלמורה תפקיד מרכזי במתן הזדמנות לתלמיד לתת משמעות לסיפור חייו, "הגישה הנרטיבית" מניחה שהאדם מבנה את המציאות ומעצב את יחסיו עם סביבתו מתוך המשמעות שהוא נותן לאירועים בחייו. האדם הוא הגיבור בסיפור חייו, וסיפור זה מתווה את הדרך שבה הוא תופס את עצמו ואת דרכי פעולתו. הסיפור שהאדם מספר על עצמו הוא הסיפור הדומיננטי, חשיפת התוצאות הייחודיות בפני האדם מאפשרת לו לייצר לסיפורו משמעויות חדשות. תפקיד המחנך והיועץ מבחינה זו הוא לחפש את התוצאות הייחודיות, להציג אותן בפני התלמיד ולבנות יחד אתו סיפור חיים חלופי, שבו בולטים גורמי חוסן. במילים אחרות, העלאת הרמה של ההבנה העצמית, בייחוד באני הסובייקטיבי, תיצור הזדמנויות להשיג הישגים של ממש ולחזק את אמונת הפרט בעצמו ובכוחותיו.