יום ב', יג’ בחשון תשע”ט
ברוכים הבאים לאתר של המדור לחינוך מיוחד במרכז פסג"ה ירושלים !
המדור לחינוך מיוחד ממוקם במרכז המשאבים של הפסג"ה, ביחידה למאגרי המידע והידע
תגובות: 0   צפיות: 1616
דף הבית מאגר חומרי למידה יעדי המחוז הדרכה בחנ''מ מתי"אות אתרי מסגרות חנ"מ יצירת קשר
slot

רונית קציר - רכזת המדור - חינוך לשוניתכנון לימודים בחינוך לשוני. השיעור המיטבי - תכנון והערכה של יחידת שיעור. תכנון ועיבוד נושאים לימודיים, תוך שילוב היבטים של למידה משמעותית, חשיבה ולמידה בדרך החקר. הוראת קריאה - תכנון תהליך הוראת קריאה אישי וכתתי. ליווי בפיתוח והפעלת ספרייה בחינוך המיוחד. הנחיית קבוצות להיכרות עם המדור לחינוך מיוחד ואפשרויות הפעולה במסגרת המדור. היכרות עם אתר המדור לחינוך מיוחד ומאגרי המידע הממוחשבים, כבסיס לתכנון לימודים. ענת צח - מתמטיקה וחשבון פונקציונאלי סיפורים חשבוניים כ"חלון" לכל נושא מתמטי. הנחיית צוותי הוראה ומורים בפיתוח תלב"ס, תל"כ, תל"א ותח"י בחשבון פונקציונאלי. פיתוח תוכניות הוראה במתמטיקה ובחשבון פונקציונאלי. נחמה סלע - ל"ב 21, "מעברים", רכזת השתלמויות רכזת השתלמויות בחינוך המיוחד.מדריכה בתוכניות "מעברים" ו-ל"ב 21 רחלי פלג - עיצוב סביבה לימודית ליצירת קשר: rclipg@gmail.com עיצוב מרחבי הגן והכתה. עיצוב מרכזי למידה. עיצוב לוחות קיר במרחב הכיתתי והבית ספרי. מרים וייל - תקשוב פיתוח מאגרי הזדמנויות למידה (חומרי למידה) בהתאמה לאוכלוסיות מגוונות. ניהול אתר המדור לחינוך מיוחד בשיתוף פעולה עם מדריכי הליבה. הנחייה בשילוב התקשוב בתהליכי הדרכה.