יום א', יד’ באייר תשע”ט
ברוכים הבאים לאתר של המדור לחינוך מיוחד במרכז פסג"ה ירושלים !
המדור לחינוך מיוחד ממוקם במרכז המשאבים של הפסג"ה, ביחידה למאגרי המידע והידע
תגובות: 0   צפיות: 1709
דף הבית מאגר חומרי למידה יעדי המחוז הדרכה בחנ''מ מתי"אות אתרי מסגרות חנ"מ יצירת קשר
slot

למידה משמעותית - מושגים ועקרונות משהו טוב קורה עכשיו - אבני דרך בלמידה משמעותיתהמסע ללמידה משמעותית - בדרך שלך - באתר משרד החינוךהלומד, המלמד ומה שביניהם - מתפיסה ליישום.docשונית רייטר - הסביבה הלימודית כאתגר להתפתחות .docxפרופסור גרדנר - למידה משמעותית.pptx למידה משמעותית טיוטה 2013.docx למידה משמעותית בתחומי הדעת במזכירות הפדגוגית.pdf למידה משמעותית 2020 - טכנולוגיה מעצבת משמעות.pdf יורם הרפז - בית ספר של המודל השלישי.PDF אבני ראשה - למידה משמעותית להתפתחות מקצועית של מנהלים - תשע''ד.pdf למידה מתחילה הרבה לפני בית הספר.pdf נתיבים להוראה משמעותית - תשע''ה.pdf למידה משמעותית - פדגוגיה חדשניתמכון מופת - למידה משמעותית בכיתה ההפוכה.doc מכון מופת - למידה משמעותית בכיתה ההפוכה - תקציר.doc למידה משמעותית 2020 - טכנולוגיה מעצבת משמעות.pdf יורם הרפז - בית ספר של המודל השלישי.PDF ניתוח מרכיבי המשחק כבסיס תיאורטי לתפישה חינוכית - למעבר למאמר - לחץ כאן הערכה ולמידה משמעותית הערכה ולמידה משמעותית.pptxצא ולמד - תדהר גוטמן-אבני ראשה.pdf אוריינות מידע בשירות הלמידה המשמעותית מכון מופ''ת - הקניית אוריינות מידע כהתמודדות בלמידה משמעותית.docxהזדמנויות למידה משמעותית ברשת.pdf תפקודי לומד במאה ה-21תפקודי לומד - המת''נה ואנחנו - זהבה שמש.pdf תפקודי לומד עיקריים במאה ה 21.doc הלומד, המלמד ומה שביניהם - מתפיסה ליישום.docפדגוגיה חדשנית ודמות הלומדים הרצויה - מלכה וידיסלבסקי.pdf למידה משמעותית - היבטים רגשיים טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בבי''ס - פרופ' אבי עשור.pdf למידה משמעותית בתחומי הדעת במזכירות הפדגוגית.pdf למידה משמעותית דילמות מהשטח, תיעוד וסביבה לימודית ענת אשד - חוקים וגבולות בכיתה.docx "משימת ביצוע כמנוף לפיתוח של הכוונה עצמית של לומדים"הרצאה של ד"ר חני שלטון - ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך להרצאה חד"ר חני שלטון - לחץ כאן למעבר לאתר "למידה מסביב לשעון" - לחץ כאןלמעבר לרציונל "למידה מסביב לשעון" - לחץ כאן